Antillen

Antillen, vars Huvudstad var Willemstad på Curaçao, var en provins i Västindien som var associerad med Nederländerna. Antillen skulle ursprungligen upphöra 15 december 2008 men detta sköts upp till 10 oktober 2010. 2004 gjordes en överenskommelse där två av öarna, Curaçao och Sint Maarten, erhöll status som egna länder inom Konungariket Nederländerna. Aruba har tidigare samma status. De övriga tre öarna som tillhörde Antillen – Bonaire, Saba och Sint Eustatius – har status som särskilda kommuner i Nederländerna men det har föreslagits att de ska tillhöra provinsen Nordholland.

Antillens ekonomi

Oljeraffinering, tursim och finans är huvudområdena i den här lilla ekonomin. Även om BNP har minskat något under alla de senaste åren har Antillenöarna en hög inkomst per capita och en väl utbyggd infrastruktur jämfört med andra länder i regionen. Oljan som raffineras importeras till största del från Venezuela. Merparten av alla konsumtionsvaror är importerade från USA, Mexiko och Italien. Otillräcklig vattenförsörjning hindrar jordbrukets utveckling. Nederländerna ger ekonomiskt stöd för att stödja ekonomi men budgetmässiga problem hindrar ändå reformer av hälso- och pensionssystemen för en åldrande befolkning.